Elucidating advanced guestbook 2 3 azdg dating nl

I use this website every day to find the meanings of some of the Telugu words while I read Bhagavat Gita. Since long I am searching for original texts which I found in this website are excellent. v=ezb2cqa Dl3U&feature=player_embedded John Smith Nashua, NH USA - 01/03/18 MST ఆంధ్రభారతి పుటలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. నేను వైద్యపదాలను తెలుగులో సంగ్రహిస్తున్నా, విశ్లేషిస్తున్నా. కొంతకాలం తర్వాత నా సలహాలు మరియు సహాయాన్ని అందించగలను. 29/12/2017 b v prasad 9849998090 బి వి ప్రసాద్ హైదరాబాద్ , తెలంగాణా ఇండియా - 12/27/17 MST ఛందోబద్ధమైన తెలుగు కవిత్వంలో ప్రవేశమున్న వర్ధమాన కళాకారుడు ఈ రంగం లోని అనుభవజ్ఞుల మార్గదర్శనం కోరుకొంటున్నాడు. సినిమా కి సంబంధించిన వాటిని కొన్ని రోజుల పాటు దూరంగా ఉంచితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను.I need the hard copies of Mahabharata, Ramayana, Bhagavatam in it's original texts as I found herein. Sreekar Secunderabad, Telangana India - 01/04/18 MST Irtanalu/r Amad Asu/r Ama0105Please verify that the above song is in Yamuna Kalyani and not in Kalyani. సూచించినా ముందుకు వచ్చినా స్వాగతిస్తాను.ధన్యవాదాలు. ramesh babu Hyderabad, AP India - 11/17/17 MST Namaskarams sir. There is lot of information relating to spiritual matters and divine messages. regard GSR Murthy Rajahmundry , Andhra Pradesh India - 11/01/17 MDT aarya,meeandhrabharati lo aadhunika kavula anaga gurajadamodalugaa gala neti aachaaryagopi varaku gala abudayavachana kavitalanu,kaavyalanu parichayamu chestte bagaavuntumdigada? శ్రీ వల్లభ ఆచార్యుల వారిని, వారి రచనలను చేర్చ గలరు. ఎందుకంటే, సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలపై అంతర్జాలం లో కోకొల్లలు గా లభ్యం అవుతాయి.Manikanta Hyderabad, Telangana India - 11/18/16 MST శాయి గారూ , నాగభూషణ రావు గారూ, నమస్కారాలు. వానికై వగవఁ డొక్కండు; దాఁచదు కాటినేలయున్‌ venkata krishna hyderabad, telangana india - 10/19/16 MDT Remarkable website and people who born in Telugu land, in particular Konaseema and living in other places or countries. TELUGU BHASHA THEEYANIDI TELUGU MAATHA CHAKKANIDI TELUGU VAADU GOPPAVAADU TELUGU NEELA MAHIMAANVITHAMAINADI CHANDRA SEKHAR SARMA VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH INDIA - 09/26/16 MDT Thank you so much for providing all the itihasa , padya collection in one place. Look forward for completed versions of ANdhra Bharatam and Bhagavatam Divya Sumana Chaganti Hyderabad, Telangana India - 09/19/16 MDT తెలుగు సహిత్యాన్ని ఆధునిక పద్ధతుల్లొ పఠకులకు అందించలన్న మీ ప్రయత్నం అభినందించదగినది. ఈ వెబ్ సైట్ ప్రచుర్యం పొందటానికి నావంతుగా ప్రయత్నిస్తాను...

elucidating advanced guestbook 2 3-7

If you are having copies of the same, pl let me know the cost and details. Also please try to provide Atharvana Vedam in TELUGU, because there is some important matter relating to LORD GAYATRI DEVI in the said book. bala secundarabad, telangana 1ndia - 10/02/17 MDT మీ అవిరళ కృషికి జోహార్లు కనసాగించండి డా. మీ వెబ్ సైటు ని మిగిలిన విషయాలలో మరింత పటిష్టం చేసిన తరువాత సినిమా విషయాలను జోడించవచ్చు. If any body comes forward to print kindly let us know. Bijibilla Rama Rao Hyderabad, telangana India - 07/20/17 MDT ఆంధ్ర భారతి వెబ్ వ్యవ స్థాపకులకు ముందుగ అభివందనములు.

I am trying for the same since long time, but no there is no use. కొత్తిరెడ్డి మల్లారెడ్డి కరీనగర్, తెలంగాణ ఇండియా - 09/30/17 MDT 9440749830 9441012882 డా. లేకపోతే మీది, పాఠకుల దృష్టి సినిమాలపై మరలి పోయి, మీ బృహత్ కార్యము పలుచనై పోతుందేమోనని భయం. జయంతి వెంకటేశ్వర్ ముంబాయి, మహారాష్ట్ర భారతదేశం - 09/26/17 MDT అపర భగీరదులారా మీకు ప్రణామములు. తెలుగు బాషను మరియు సాహిత్యాన్ని మరింత దగ్గర చేయుటకు మీరు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయము. ఆ పని కూడా పూర్తీ చేస్తే రచనలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

I am a book collector and have @ 2000 books in which @ 200 RARE books in Telugu Language from 1869. Mantha Venkateswara Sharma Chennai, Tamilnadu India - 10/17/16 MDT WBV9dv This blog is definitely educating and besides informative. suba buba New York, NY USA - 10/10/16 MDT As I don't know Telugu typing, I am using English. VERY USEFUL, INTERESTING AND VALUABLE INFORMATION HAS BEEN GATHERED BY THE PEOPLE AND CREATORS OF THIS WEBSITE. S Anil Kumar SRIKAKULAM, ANDHRAPRADESH India - 09/05/16 MDT THERE IS A MISTAKE IN THE MEANING FOR ÉMPOWER' - THE MEANINGS OF SYNONYMS AND ANTONYMS FOR THE WORD ARE PRINTED VICE A VERSA, PLEASE RECTIFY. However, some of the content can also be provided as PDF files for others to download and go thru them leisurely. కానే క్రీస్టియానిటీ ప్రకారం సోల్ కేవలం మనుషులలోనే ఉంటుంది.

You can also visit my in shop – collectgoodbooks to see some of my books or also can contact by my email – [email protected] I have discovered a bunch of useful advices out of this blog. It is indeed a great contribution to the Telugu Netizens. FRANCIS RAJAN Hyderabad AP INDIA, TELANGANA INDIA - 08/30/16 MDT ఇలాంటి వెబ్ సైట్ వెతికి పట్టుకున్నపుడు.... Particularly Keertana section, puranalu, stotralu etc., that can be easily used and referred . nageswara rao hyderabad, Telangana india - 08/16/16 MDT ఇటువంటి ఒక గొప్ప నిఘంటువుని నిర్వహిస్తున్నందుకు మీకు నా కృతజ్ఞతలు. మన పురాణాలని మనం mythology అంటే ఇక వాటికీ "హరీ పోట్టర్" కి స్పైడర్ మాన్ పుస్తకాలకి తేడా లేనట్టే. మనుషులలోకూడా, ఆడవాళ్ళలో ఉంటుందా ఉండదా, నల్ల జాతి వారిలో ఉంటుందా ఉండదా అని 1700 వరకూ చర్చలు జరిగాయి.

I could write down a few of those, but I lost those papers written almost 16 years ago.

Last modified 30-Nov-2017 00:47